xxx-xo.com
porn videos students from kharkov.
porndawn geile nutten wmm.

Kesin Bilgici

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Ekonomi
  4. »
  5. EKONOMİ NEDİR VE ALANLARI NELERDİR?

EKONOMİ NEDİR VE ALANLARI NELERDİR?

admin admin - - 2 dk okuma süresi
216 0

 

EKONOMİ NEDİR VE ALANLARI NELERDİR?

EKONOMİ NEDİR?


Ekonomi bir toplumda mal ve hizmet üretimi için kaynakların tahsisi kararının nasıl verildiğini ve bu süreçte hangi meka­nizmalar ile prensiplerin etkili olduğunu araştırmaktadır. Ekonomi, ekonomik sü­reçler hakkındaki teorilerin kurulması için bilimsel yöntemlerin uygulanması ve bun­ların gerçekleşen olaylarla test edilmesini amaçlamaktadır. Bu genel çerçeve içinde ekonominin iki temel uğraşı alanı mevcut­tur: Mümkün kaynakların etkin dağıtımı ve mal ve hizmetlere olan sonsuz talebin sonlu kaynaklarla karşılanması. Ekonomi etkin bir kaynak dağılımı için üretim sü­reçlerindeki ekonomik etkinlik ile uygula­malı politikaların etkisini araştırmakta; maliyeti olmayan mallar dışındakiler ha­riç olmak üzere kıt kaynaklarla sınırsız ta­leplerin karşılanması problemine ise, bir­birleriyle çatışan talepleri ve kişiler, giri­şimciler ve hükümet tarafından alınan ka­rarların etkisini inceleyerek yaklaşmakta­dır. Ekonomide tanımlanması güç kav­ramlardan biri ise herhangi bir seçimin ma­liyetini para ile değil de kaçırılan fırsatla­rın değeri ile ifade etmeye çalışan fırsat ma­liyetidir. 

 

EKONOMİNİN ALANLARI NELERDİR?

     Ekonomi; Kişisel işlemleri, tüketicileri veya pazarla­rı inceleyen Mikroekonomi ne tüm ekono­miyi veya sistemi inceleyen Makroekonomi şeklinde iki ayrı bölüme ayırabilir. Bar­ların genellikle çakışan yönleri olmasına karşılık pratikte ekonomik olguların farklı düzeylerde incelendiği ikiye ayrılmasında fayda vardır. Ekonominin bu iki farklı bölümü ile ilgili olan bir alt di­siplini ekonometridir. Ekonometri mate­matiksel ve istatistiksel teknikler olarak ekonomik ilişkileri analiz etmektedir. Bugün, gittikçe artan biçimde ekonometrik metotlar ekonomik tahmin gibi deği­şik güncel konularda uygulanmaktadır. Ekonomi, bir yandan ekonominin işleyişi ile ilgili bilimsel açıklamaları ile pozitif, diğer yandan ekonomik sorunların çözü­müne olan önerileri ile normatif  arzetmektedir. Ancak ne kadar objektif ol­salar da değer yargılarının ihmal edileme­yeceği bir gerçektir.

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fapgosu.com xxxhdfire.com malik tn y felix barca.